تبلیغات
کویر تشنه ی باران

 

       ...                                                                                          


 

تار می زند لطفی

تار ...

زخمه میزند

زخمه...

زخمه میزند بر تار و پود دلم

هوای چشمانم ابریست

هوای زندگی ام هم

باران می خواهم

باران...

سیل...

سیل می خواهم تا مرا غرق کند

غرق...

من به نابودی نزدیکم

خیلی نزدیک !

پ.ن: این فقط یک حسه ٬ ممکنه غمگین باشه اما  این زندگی من نیست !


 

  پنجشنبه 17 خرداد 1386                                                    نظرات ()

*****************************

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
E-Mail


My photos :

 

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Vahid.Hm. Make your own badge here.


Links:Archive :  

( اردیبهشت 1388 (1
( آبان 1387 (1
( شهریور 1387 (2
( اردیبهشت 1387 (1
( اسفند 1386 (2
( دی 1386 (1
( آبان 1386 (4
( مهر 1386 (1
( شهریور 1386 (2
( تیر 1386 (3
( خرداد 1386 (2
( اردیبهشت 1386 (4
( فروردین 1386 (3
( دی 1385 (1
( آبان 1385 (2
( مهر 1385 (4
( شهریور 1385 (6
( مرداد 1385 (5
( تیر 1385 (7
( خرداد 1385 (4


       Today :      
       Yesterday  
        All :            


Designer : Kavir