تبلیغات
کویر تشنه ی باران

 

       شادی دیدار دوباره                                                                                          


 

اینجا دیگر به ندرت غنچه های شعر می شکفند

هوای اینجا پر از سم سکوت است

و زمینش تلخ

به تلخی سه ماه انتظار

...

کجاست سرمستی پایان انتظار

اینجا خیلی چیز ها عوض شده اند

در من چیز هایی مرده است

این بهای چیزی است که در دل من همیشه زنده می ماند

...

و شاید هم من دیگر من نیستم !


 

  یکشنبه 18 شهریور 1386                                                    نظرات ()

*****************************

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
E-Mail


My photos :

 

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Vahid.Hm. Make your own badge here.


Links:Archive :  

( اردیبهشت 1388 (1
( آبان 1387 (1
( شهریور 1387 (2
( اردیبهشت 1387 (1
( اسفند 1386 (2
( دی 1386 (1
( آبان 1386 (4
( مهر 1386 (1
( شهریور 1386 (2
( تیر 1386 (3
( خرداد 1386 (2
( اردیبهشت 1386 (4
( فروردین 1386 (3
( دی 1385 (1
( آبان 1385 (2
( مهر 1385 (4
( شهریور 1385 (6
( مرداد 1385 (5
( تیر 1385 (7
( خرداد 1385 (4


       Today :      
       Yesterday  
        All :            


Designer : Kavir