تبلیغات
کویر تشنه ی باران

 

       رنگین کمان                                                                                          


 

اگر رگبار شدید باد و باران را تحمل کنید

می توانید از نزدیک رنگین کمانی پر نور و زیبا را لمس کنید !

 

************************

 

پ.ن: و این یکی از زیباترین صحنه های زندگی من تا به اکنون بود !


 

  یکشنبه 15 مهر 1386                                                    نظرات ()

*****************************

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
E-Mail


My photos :

 

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Vahid.Hm. Make your own badge here.


Links:Archive :  

( اردیبهشت 1388 (1
( آبان 1387 (1
( شهریور 1387 (2
( اردیبهشت 1387 (1
( اسفند 1386 (2
( دی 1386 (1
( آبان 1386 (4
( مهر 1386 (1
( شهریور 1386 (2
( تیر 1386 (3
( خرداد 1386 (2
( اردیبهشت 1386 (4
( فروردین 1386 (3
( دی 1385 (1
( آبان 1385 (2
( مهر 1385 (4
( شهریور 1385 (6
( مرداد 1385 (5
( تیر 1385 (7
( خرداد 1385 (4


       Today :      
       Yesterday  
        All :            


Designer : Kavir