تبلیغات
کویر تشنه ی باران

 

       کویر                                                                                          


 

دست و پایم بسته شده است

 این هجوم کدامین آوار  است که از هرطرف بر سرم می بارد ؟!

 

دلم هوای پر زدن دارد

 

مغزم منجمد شده است

فکر ها در مغز من آرام نمی مانند

 

یک جمله ۲۰ روزی است که در کوچه پس کوچه های مغزم گردش میکند

خیال بیرون آمدن ندارد !

 

دلم کویر میخواهد

کویر ...

 کویر مرا به خود می خواند !

...

پایم بسته است

 

چه باید کرد ؟

نمیدانم !


 

  چهارشنبه 9 آبان 1386                                                    نظرات ()

*****************************

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
E-Mail


My photos :

 

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Vahid.Hm. Make your own badge here.


Links:Archive :  

( اردیبهشت 1388 (1
( آبان 1387 (1
( شهریور 1387 (2
( اردیبهشت 1387 (1
( اسفند 1386 (2
( دی 1386 (1
( آبان 1386 (4
( مهر 1386 (1
( شهریور 1386 (2
( تیر 1386 (3
( خرداد 1386 (2
( اردیبهشت 1386 (4
( فروردین 1386 (3
( دی 1385 (1
( آبان 1385 (2
( مهر 1385 (4
( شهریور 1385 (6
( مرداد 1385 (5
( تیر 1385 (7
( خرداد 1385 (4


       Today :      
       Yesterday  
        All :            


Designer : Kavir