تبلیغات
کویر تشنه ی باران

 

       ...                                                                                          


 

آخر تمام شد 

تمام شد

به همین سادگی

به سادگی افتادن یک برگ از درخت

به سادگی افتادن یک قطره

یک قطره باران

یک قطره اشک

تمام شد

تمام

...

 

مگر همین را نمی خواستی ...


 

  سه شنبه 29 آبان 1386                                                    نظرات ()

*****************************

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
E-Mail


My photos :

 

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Vahid.Hm. Make your own badge here.


Links:Archive :  

( اردیبهشت 1388 (1
( آبان 1387 (1
( شهریور 1387 (2
( اردیبهشت 1387 (1
( اسفند 1386 (2
( دی 1386 (1
( آبان 1386 (4
( مهر 1386 (1
( شهریور 1386 (2
( تیر 1386 (3
( خرداد 1386 (2
( اردیبهشت 1386 (4
( فروردین 1386 (3
( دی 1385 (1
( آبان 1385 (2
( مهر 1385 (4
( شهریور 1385 (6
( مرداد 1385 (5
( تیر 1385 (7
( خرداد 1385 (4


       Today :      
       Yesterday  
        All :            


Designer : Kavir