تبلیغات
کویر تشنه ی باران

 

       خاطرات کنکور                                                                                          


 

همه ی در و دیوارهای  اتاقم بوی کتاب های درسی را میدهند

بوی جزوه ها ، چکنویس ها ، نکته ها و تست ها

بوی خودکار !

از همان  روزهای اول ، از روزهای گرم تیر ماه تنها همین بو ها در خاطرم هستند

بوی چای ، بوی شربت آبلیمو ، بوی شیرین هنودانه، بوی خودکار !

وچقدر زود گذشت و چقدر سخت گذشت !
به اوج رفتن تابستان ، و رشد هر روزه  نهال های امید ما

رنگ سرخ گیلاس ، یک غزل از حافظ، بوی سیب گلاب ،  بوی تند خودکار !

اولین باران بارید ، بوی نم ، بوی باران ، رنگ سرخ دانه های کوچک انار ، بوی تند خودکار !

برف هم بارید ، سپید شد آسمان و زمین

نهال امید ما همچنان رشد می کرد

در کنار بخاری کوچکی که شعله اش با نهایت قدرت زبانه می کشید

بوی گرم چای داغ ! بوی سرد برف و یخ ،

بوی نارنگی های سبز ، بوی تند خودکار !

همه اش در  ذهنم است ،

همه ی آوازهای خستگی ، سوت زدنهای خستگی ،

آفت های نا امیدی ،

قطره های امید ،

همه ی بو های قشنگ

بوی ترش پرتقال ،

 بوی تند خودکار !

چه کسی میداند که چرا  اینچنین شد فرجام ؟

سال دیگر هم آیا باز باید بود ، باز باید ماند؟

و تحمل کرد بوی تند خودکار را در میان همه ی بو های قشنگ ؟


 

  چهارشنبه 8 اسفند 1386                                                    نظرات ()

*****************************

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
E-Mail


My photos :

 

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Vahid.Hm. Make your own badge here.


Links:Archive :  

( اردیبهشت 1388 (1
( آبان 1387 (1
( شهریور 1387 (2
( اردیبهشت 1387 (1
( اسفند 1386 (2
( دی 1386 (1
( آبان 1386 (4
( مهر 1386 (1
( شهریور 1386 (2
( تیر 1386 (3
( خرداد 1386 (2
( اردیبهشت 1386 (4
( فروردین 1386 (3
( دی 1385 (1
( آبان 1385 (2
( مهر 1385 (4
( شهریور 1385 (6
( مرداد 1385 (5
( تیر 1385 (7
( خرداد 1385 (4


       Today :      
       Yesterday  
        All :            


Designer : Kavir