تبلیغات
کویر تشنه ی باران

 

       عید                                                                                          


 
همیشه در زندگی روزهایی هست که انسان پوچ می شود
 انسان و هر چه در اطرافش است  منجمد می شوند
 و فقط صدای نفس هایت به گوش می رسند
 رنگ ها همه خاکستری می شوند
...
 بوی عید می آید
 من حسش نمی کنم
 هیچ حسی در من بیدار نمی کند
 حتی حس مرده ی نوشتن را
...
 و چقدر دوستش داشتم
 نوشتن را می گویم
...
پ.ن : سال نو مبارک !

 

  چهارشنبه 29 اسفند 1386                                                    نظرات ()

*****************************

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
E-Mail


My photos :

 

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Vahid.Hm. Make your own badge here.


Links:Archive :  

( اردیبهشت 1388 (1
( آبان 1387 (1
( شهریور 1387 (2
( اردیبهشت 1387 (1
( اسفند 1386 (2
( دی 1386 (1
( آبان 1386 (4
( مهر 1386 (1
( شهریور 1386 (2
( تیر 1386 (3
( خرداد 1386 (2
( اردیبهشت 1386 (4
( فروردین 1386 (3
( دی 1385 (1
( آبان 1385 (2
( مهر 1385 (4
( شهریور 1385 (6
( مرداد 1385 (5
( تیر 1385 (7
( خرداد 1385 (4


       Today :      
       Yesterday  
        All :            


Designer : Kavir