تبلیغات
کویر تشنه ی باران

 

       ...                                                                                          


 

گاهی وقت ها هست که قدم ها نه از برای عقل ، که از برای دل به حرکت در می آیند!

 

باز بی اثر شد شراب ما در شط شراب دوست

بیار باده ساقی ، که روح و روانم همه از آن دوست

چو پروانه  که در هوای شمع گشت شب و روز

غلام قلب آن رندم که می تپد همه دم از برای دوست

مرا به خود نبود پای رفتن به کوی یار

چون چشم بر گشودم به سر رفته بودم در هوای دوست

هزار جهد بکردم که نباشم غلام و بنده و مست

مرا به طعنه مگیر گر نتوانم از برای دوست

هزار تیر عقل  به چله بگیری و یکی اثر نکند

ز دل بر آر تیری که  دارد نشان دوست

مرا همین بس که شعری بخوانم و زخمه ای بر دل

به گُـل نشست کویر چون ببارید برآن باران مهر دوست

 

******

شنبه 21 اردیبهشت 1387 


 

  دوشنبه 23 اردیبهشت 1387                                                    نظرات ()

*****************************

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
E-Mail


My photos :

 

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Vahid.Hm. Make your own badge here.


Links:Archive :  

( اردیبهشت 1388 (1
( آبان 1387 (1
( شهریور 1387 (2
( اردیبهشت 1387 (1
( اسفند 1386 (2
( دی 1386 (1
( آبان 1386 (4
( مهر 1386 (1
( شهریور 1386 (2
( تیر 1386 (3
( خرداد 1386 (2
( اردیبهشت 1386 (4
( فروردین 1386 (3
( دی 1385 (1
( آبان 1385 (2
( مهر 1385 (4
( شهریور 1385 (6
( مرداد 1385 (5
( تیر 1385 (7
( خرداد 1385 (4


       Today :      
       Yesterday  
        All :            


Designer : Kavir