تبلیغات
کویر تشنه ی باران

 

       دست نوشته ها                                                                                          


 

سلام  یعنی آغاز

 و صبح نویدی است برای زنده شدن

و آسمان جذبه ای است برای پرواز

و باران یعنی بازگشت به زمین

و غروب لحظه ی وداع است

(کویر)

چشمه ای باش که می شود لبریز

نه آب انباری که جز ذخیره نیست کارش

(کوئیلیو – ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد)

- به چیزی كه گذشت غم مخور ، به آن چه پس از آن آمد لبخند بزن

- اگر كسی تو را آن طور كه می خواهی دوست ندارد ، به این معنی نیست كه تو را با تمام وجودش دوست ندارد

- زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار ، بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد كه انتظارش را نداری

(گارسیا مارکز)

 در عرض یك دقیقه میشه یك نفر رو خرد كرد در یك ساعت میشه یكی رو دوست داشت و در یك روز میشه عاشق شد ، ولی یك عمر طول می كشه تا كسی رو فراموش كرد.

 آرزو می كنم به اندازه كافی اندوه داشته باشی تا یك انسان باقی بمونی و به اندازه كافی امید تا خوشحال بمونی

{نیما احرار (اهرار )}

 

 

 

 

 

 

 


 

  پنجشنبه 21 مهر 1384                                                    نظرات ()

*****************************

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
E-Mail


My photos :

 

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Vahid.Hm. Make your own badge here.


Links:Archive :  

( اردیبهشت 1388 (1
( آبان 1387 (1
( شهریور 1387 (2
( اردیبهشت 1387 (1
( اسفند 1386 (2
( دی 1386 (1
( آبان 1386 (4
( مهر 1386 (1
( شهریور 1386 (2
( تیر 1386 (3
( خرداد 1386 (2
( اردیبهشت 1386 (4
( فروردین 1386 (3
( دی 1385 (1
( آبان 1385 (2
( مهر 1385 (4
( شهریور 1385 (6
( مرداد 1385 (5
( تیر 1385 (7
( خرداد 1385 (4


       Today :      
       Yesterday  
        All :            


Designer : Kavir