تبلیغات
کویر تشنه ی باران

 

       زمین                                                                                          


 

نور می بارد از آب

 در باغچه ی زندگی مان چقدر جای ریحان خالیست

راستی یادت می آید

کی برای آخرین بار خواب دیدی پروانه شدی ؟!
چه کسی یادش هست

نرمی بوته ی یک شبدر را ؟

چه کسی یادش هست

بوی دود و نفس گرم خاکستر را ؟

هیچ می دانی هنوز هم گاهی ابر ها

شکل یک بستنی اند

یا که شاید گاهی چهره ای دیدنی اند

پس چرا یادت نیست ؟

حس غربت داری ؟

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

چقدر دلم تنگ شده است

برای هرچه بود و هر چه هست

برای کوزه ی آب

آب در کوزه گل مزه ای دیگر داشت

دل شکسته سازی قصه ای دیگر داشت

نور در کاسه ی مس چه کم از گوهر داشت ؟

راستی می دانی که چقدر فاصله هست

بین آن چه بود و آنچه هست ؟

بین من با خود ِ خویش ؟

بین تو با خود ِ تو

بین ما با خودمان

کاش می شد قدری به زمین نزدیک شویم

 


 

  سه شنبه 10 آبان 1384                                                    نظرات ()

*****************************

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
E-Mail


My photos :

 

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Vahid.Hm. Make your own badge here.


Links:Archive :  

( اردیبهشت 1388 (1
( آبان 1387 (1
( شهریور 1387 (2
( اردیبهشت 1387 (1
( اسفند 1386 (2
( دی 1386 (1
( آبان 1386 (4
( مهر 1386 (1
( شهریور 1386 (2
( تیر 1386 (3
( خرداد 1386 (2
( اردیبهشت 1386 (4
( فروردین 1386 (3
( دی 1385 (1
( آبان 1385 (2
( مهر 1385 (4
( شهریور 1385 (6
( مرداد 1385 (5
( تیر 1385 (7
( خرداد 1385 (4


       Today :      
       Yesterday  
        All :            


Designer : Kavir