تبلیغات
کویر تشنه ی باران

 

       گوسفند                                                                                          


 

دلم به حال همه ی گوسفندان می سوزد

که چگونه راهی می روند که بدان مجبورند

وچگونه به جایی کشانده می شوند که چوپان می خواهد

و چگونه باز گردانده می شوند

با دلی پر زخم و چشمی پر نم

در حالی که سبزه ای نیمه در دهان دارند

وچگونه به نیمه ی دیگر آن نگاه می کنند

...

و من کینه ای از چوپان به دل ندارم

شاید تقدیر گوسفند ان است

که همیشه سبزه را تا نیمه بخورند

...

شاید روزی چوپان دلش به رحم آید

شاید...

دلم به حال خودم می سوزد

_______________________

شاید باورتون نشه اما این متن خاطره ی این چند روز منه .

واسه من خیلی مفهوم داره و خیلی خاطره

خاطره هایی توام با شادی ، غم ، وحسرت به لحظه ها

.............

پی نوشت :

بعضی دوستان منظور منو اشتبا ها برداشت کرده اند

میدونم اشکال از من هست چون سر بسته نوشتم.

فقط یک جمله اضافه کردم ٬  همچنین رنگ دو تا از جملات را تغییر دادم امیدوارم واضح شده باشد

 بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم ... مشگل زا میشه ...

 

 


 

  یکشنبه 6 آذر 1384                                                    نظرات ()

*****************************

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
E-Mail


My photos :

 

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Vahid.Hm. Make your own badge here.


Links:Archive :  

( اردیبهشت 1388 (1
( آبان 1387 (1
( شهریور 1387 (2
( اردیبهشت 1387 (1
( اسفند 1386 (2
( دی 1386 (1
( آبان 1386 (4
( مهر 1386 (1
( شهریور 1386 (2
( تیر 1386 (3
( خرداد 1386 (2
( اردیبهشت 1386 (4
( فروردین 1386 (3
( دی 1385 (1
( آبان 1385 (2
( مهر 1385 (4
( شهریور 1385 (6
( مرداد 1385 (5
( تیر 1385 (7
( خرداد 1385 (4


       Today :      
       Yesterday  
        All :            


Designer : Kavir