تبلیغات
کویر تشنه ی باران

 

       موزیک                                                                                          


 
 

سلام

بشنو از نی چون حکایت می کند

از جدایی ها شکایت می کند

 

 

واسه این پست چند تا همنوازی نی ، دف و تنبک در نظر گرفتم

امید وارم خوشتون بیاد

 

همنوازی دف ، نی ، تنبک  0

همنوازی دف ، نی ، تنبک 1

همنوازی دف ، نی ، تنبک 2

همنوازی دف ، نی ، تنبک 3

همنوازی دف ، نی ، تنبک 4

همنوازی دف ، نی ، تنبک 5

همنوازی دف ، نی ، تنبک 6

همنوازی دف ، نی ، تنبک 7


 

  شنبه 26 آذر 1384                                                    نظرات ()

*****************************

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
E-Mail


My photos :

 

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Vahid.Hm. Make your own badge here.


Links:Archive :  

( اردیبهشت 1388 (1
( آبان 1387 (1
( شهریور 1387 (2
( اردیبهشت 1387 (1
( اسفند 1386 (2
( دی 1386 (1
( آبان 1386 (4
( مهر 1386 (1
( شهریور 1386 (2
( تیر 1386 (3
( خرداد 1386 (2
( اردیبهشت 1386 (4
( فروردین 1386 (3
( دی 1385 (1
( آبان 1385 (2
( مهر 1385 (4
( شهریور 1385 (6
( مرداد 1385 (5
( تیر 1385 (7
( خرداد 1385 (4


       Today :      
       Yesterday  
        All :            


Designer : Kavir