تبلیغات
کویر تشنه ی باران

 

       پنج روز خاطره                                                                                          


 

سلام

 

امروز خیلی سرد بود

و من به سبزه های یخ زده نگاه میکردم و حس کردم به درون خویش می نگرم

و به برگ های زرد شده ، قهوه ای رنگ و گندیده نگاه کردم

گویی آینه ای بودند از درونم

 

من در تاریکی کور کورانه قدم برداشتم

هیچ میدانید :

 اگر در تاریکی راه بروید و در جلوی راهتان چاله ای باشد ، مطمئنا درون آن سقوط خواهید کرد

حس سقوط دارم

و حس تنهایی

هیچ به چشمان کودکان گمشده در شلوغی های خیابان توجه کرده اید ؟

و من در آینه دیدمشان

چشمانی که فریاد میزدند گم شده ایم

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

راه من تاریک است

روشنی از دور دست

باز مرا سوی خویش می خواند

و من به زخم های پای خویش می نگرم

و کور کورانه به دنبال کوره راه ها هستم

و من به همه ی فانوس داران حسرت میخورم

من به همه ی عشق های دنیا لبخند می زنم

و برای همه ی عشق های دنیا اسپند دود می کنم

و آنقدر اسپند دود کرده ام که چشمانم پر اشک شده اند

و برای شادی همه قلبهایی که برای هم می تپند دعا میکنم

************

چه عبث پیمودم

چه خیالی  ....   چه خیالی    ،

 دل من  در رویاست

زندگی در  جنگ است !!

 

دیگه امیدواری های خودم هم برایم فایده ندارد

 

من فقط امید به مهربانیش بسته ام

 

*************

او سیب گاز می زد

من زندگی گاز می زدم

***********

پ .ن : شب یلدای من فوقالعاده زیبا بود ، و بسیارخاطره انگیز

آری در کویر باران می بارد ، چه زیبا هم باران می بارد .

و من هیچ گاه در مهربانیش شک نکردم .

و امروز به روی همه ی دنیا لبخند خواهم زد


 

  پنجشنبه 1 دی 1384                                                    نظرات ()

*****************************

نمایش نظرات 1 تا 30
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
E-Mail


My photos :

 

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Vahid.Hm. Make your own badge here.


Links:Archive :  

( اردیبهشت 1388 (1
( آبان 1387 (1
( شهریور 1387 (2
( اردیبهشت 1387 (1
( اسفند 1386 (2
( دی 1386 (1
( آبان 1386 (4
( مهر 1386 (1
( شهریور 1386 (2
( تیر 1386 (3
( خرداد 1386 (2
( اردیبهشت 1386 (4
( فروردین 1386 (3
( دی 1385 (1
( آبان 1385 (2
( مهر 1385 (4
( شهریور 1385 (6
( مرداد 1385 (5
( تیر 1385 (7
( خرداد 1385 (4


       Today :      
       Yesterday  
        All :            


Designer : Kavir