تبلیغات
کویر تشنه ی باران

 

       بازگشت                                                                                          


 

مهربان سلام

 

بیش از یک ماه است چیزی ننوشتم

و این خیلی سخت بود برایم

هزار هزار خط شعر نوشتم در درون خویش

هزار طومار نوشته ام در دل خویش

دل من پر شد از همه ی بود و نبود

کاش زندگی ها کمی بهتر بود

 

بر تارهای دلم پود درد جای گرفت و انقدر تار و پود تنیده شد

که دگر هیچ نماندم

منم اینک خسته ، با دلی بشکسته

چه کنم ، زار زدم همه شب با دیده ی بسته

لحظه ها کوتاه اند

غم ، دیوار بلند

فاصله بسیار است

کاش قدری ماه به زمین نزدیک بود

 

******

معذرت می خوام که اینقدر غیبتم طولانی شد ، تقصیر از من نیست

ممنونم از همه ی دوستان عزیزی که تنهایم نگذاشتند

سعی میکنم در این چند روز جبران کنم

خیلی چیزها برای جبران هست

چقدر حرف داشتم برای نوشتن

و حالا باید بنویسمشون .

خیلی هاش فراموش شده

آنقدر حرف هایم در ذهنم در هم شده اند که دیگر تاریخ هایشان یادم نیست

حتی مناسبت هایشان

غبار هایی در هم در ذهنم مانده

سعی میکنم در این چند روز چند تا متن همزمان بگذارم

در مورد ایمیل های دوستان هم تا جایی که بتوانم سعی میکنم رسیدگی کنم

اگر قصوری از جانب من صورت گرفت ، بر من ببخشید.

 

****

آرزویم بود با یک سبد سیب سرخ باز گردم

ولی اکنون ...

آه...

 


 

  شنبه 8 بهمن 1384                                                    نظرات ()

*****************************

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
E-Mail


My photos :

 

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Vahid.Hm. Make your own badge here.


Links:Archive :  

( اردیبهشت 1388 (1
( آبان 1387 (1
( شهریور 1387 (2
( اردیبهشت 1387 (1
( اسفند 1386 (2
( دی 1386 (1
( آبان 1386 (4
( مهر 1386 (1
( شهریور 1386 (2
( تیر 1386 (3
( خرداد 1386 (2
( اردیبهشت 1386 (4
( فروردین 1386 (3
( دی 1385 (1
( آبان 1385 (2
( مهر 1385 (4
( شهریور 1385 (6
( مرداد 1385 (5
( تیر 1385 (7
( خرداد 1385 (4


       Today :      
       Yesterday  
        All :            


Designer : Kavir