تبلیغات
کویر تشنه ی باران

 

       زمستان                                                                                          


 

زمستان

این متن را به خاطر Game ziba  ی عزیز می نویسم

 

در مورد زمستان حرف بسیار داشتم

ولی میدانم که هرچه بنویسم خواهی فهمید

و خواهی دانست که بی روح است

 

قبل از اینکه بنویسم قسمتی از ایمیل دوست عزیزم (Game ziba ) را انتخاب کرده ام

که برای زمستان نوشته اند:

 

و هوا سرد هوا سرد     سوز برف است حقیقت اینجا

منجمد اشگ به چشمان سحر

زوزه کش باد میان تن بیجان درخت

جسد مرده ی گلدان لب حوض   ومن اینجا اینجا

خیره در تک تک اعضای حیاط

و دلم ...دلم تنگ

 

با خودم می گویم تو گمان می داری...

سبز خواهد شد باغ؟

آب خواهد شد برف؟ خنده خواهد زد ماه ؟

ودلم می خواهد که بگویم آری           ودلم می خواهد که بگویم آری

که امیدی بدهم بیهوده!!!

 

قصد ندارم در مورد متن چیزی بنویسم

ولی من چند خطی از زمستان مینویسم

بر پایه نوشته ی ایشان

ولی با نگاهی دیگر

 

و چون شب از نیمه گذشت باران بارید

آری زمستان شده بود

و افسوس که در زلال باران

دست جفای باد بر گونه ی قطره های زلال سیلی زد

و قطره های پاک منجمد شدند

و رنگها همه سپید شدند

آنقدر سپید که معنای سپیدی در میانشان گم شد

 

و چون صبح شد زمین همچنان سپید بود

و فردا نیز چون دیروز

و آنقدر سلسله وار گشت که روزها هم بی معنی شدند

 

و بعد خورشید هم به معنی شد

و من هم حس کردم پوچ شده ام

از همه چیز

گویی به خواب رفته بودم

و سرما رو به فزونی رفت

و آنقدر سرد شد که حس کردم با تمام وجود یخ زده ام

****

و یک روز

ناگهای برقی از نور دمید

ناله ی بلبل گریان دست خورشید رسید

برفها آب نشد

سبزه ای آب نشد

حتی یک شب، شب ِ مهتاب نشد

ولی

شعله ای در بدنم افتان شد

همه یخ های دلم باران شد

 

جسم من یخ زده بود اما

روح من چون خود نور،

                      تا اوج

                            تا روح زمستان

                                               پران شد

 

شعله ای از تو کجا آمده ای

واندر این راه کجا مانده بُدی

 

من همه زاویه ها را پی تو گشته بُدم

لیک بی خبر از این دلِ سر گشته بُدم

...

لیک بی خبر از این دلِ سر گشته بُدم

 

**********

شاید خیلی آرمان گرایانه شد و با نوشته دوست عزیزم تفاوت زیادی پیدا کرد

و شاید بر من خرده بگیرید که چرا جز راست نگفتی

ولی بر من است اگر سرما را انتقال میدهم ، گرمی را فراموش نکنم

حتی در حد یک جرقه

و شاید من جرقه ای در دلم پیدا نکردم

ولی مطمئن هستم که وجود دارد و زنده است

 

به امید باران


 

  یکشنبه 9 بهمن 1384                                                    نظرات ()

*****************************

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
E-Mail


My photos :

 

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Vahid.Hm. Make your own badge here.


Links:Archive :  

( اردیبهشت 1388 (1
( آبان 1387 (1
( شهریور 1387 (2
( اردیبهشت 1387 (1
( اسفند 1386 (2
( دی 1386 (1
( آبان 1386 (4
( مهر 1386 (1
( شهریور 1386 (2
( تیر 1386 (3
( خرداد 1386 (2
( اردیبهشت 1386 (4
( فروردین 1386 (3
( دی 1385 (1
( آبان 1385 (2
( مهر 1385 (4
( شهریور 1385 (6
( مرداد 1385 (5
( تیر 1385 (7
( خرداد 1385 (4


       Today :      
       Yesterday  
        All :            


Designer : Kavir