تبلیغات
کویر تشنه ی باران

 

       سال نو مبارک                                                                                          


 

تقدیم به  همراه همیشگی و مهربانم

مثل همیشه

با عشق آغاز شد

 

من به آغاز ایمان دارم

و به صبح

و بیداری

و تولد

و نور

و همه ی چیز های خوب

و عید بوی همه ی چیز های خوب را می دهد

من ابر های سپید را در زمینه ی روشن آبی آسمان دوست دارم

گرمای ملایم بهار را

نو شکوفه های جوان را

برگچه های نازک درختان را

بوی نوروز را

همه را دوست می دارم

من صفای شب بیداری ها را تا صبح

در فضایی با شکوه

در شب سال نو دوست می دارم

و برای پایداری اش دعا می کنم

و برای همه بهترین ها را آرزو دارم

******

و  شجاعت درختِ باغچه ی کوچکمان را تحسین می کنم

با آنکه از سال قبل خاطره ی بدی داشت

امسال هم دوباره جوانه زده است

و از هیچ باد سر گردان هم نمی ترسد

به راستی روحی آزاده دارد

*****

سال نو مبارک

با بهترین آرزو ها برای شما

و آرزوی آرزوهایتان 

 

                

 

 

 

کویر تشنه ی باران

 

 


 

  دوشنبه 29 اسفند 1384                                                    نظرات ()

*****************************

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
E-Mail


My photos :

 

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Vahid.Hm. Make your own badge here.


Links:Archive :  

( اردیبهشت 1388 (1
( آبان 1387 (1
( شهریور 1387 (2
( اردیبهشت 1387 (1
( اسفند 1386 (2
( دی 1386 (1
( آبان 1386 (4
( مهر 1386 (1
( شهریور 1386 (2
( تیر 1386 (3
( خرداد 1386 (2
( اردیبهشت 1386 (4
( فروردین 1386 (3
( دی 1385 (1
( آبان 1385 (2
( مهر 1385 (4
( شهریور 1385 (6
( مرداد 1385 (5
( تیر 1385 (7
( خرداد 1385 (4


       Today :      
       Yesterday  
        All :            


Designer : Kavir