تبلیغات
کویر تشنه ی باران

 

       می آیی                                                                                          


 

تقدیم به او که مهربان است

 

*****

می دانم که می آیی

چه غم دارم ز تنهایی

 

می آیی چو ابر بهار

می شویی از دل غبار

 

می تابی چون آفتاب

می ربایی از دیده تاب

....

می دانم که می آیی

چه غم دارم ز تنهایی

 

شب هجران شود کوتاه

رسد صبح امید از راه

 

....

موزیک سنتی بسیار زیبا با  نام : می دانم

  

*******

Download

*****

پ . ن  :

سلام ، فکر کنم از این نوشته برداشت اشتباه شد .

با احترام به نظر همه ی دوستان

،

حرف تنهایی نیست

حرف از بیکران حس دلتنگی با شوقم است در لحظه های کوتاه انتظار شبانه

حرف از لحظه هایی است که من چشم به افق می دوزم تا خورشیدی طلوع کند

و چه کس را توان آن است که گوید خورشید امروز طلوع نمی کند.


 

  دوشنبه 11 اردیبهشت 1385                                                    نظرات ()

*****************************

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
E-Mail


My photos :

 

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Vahid.Hm. Make your own badge here.


Links:Archive :  

( اردیبهشت 1388 (1
( آبان 1387 (1
( شهریور 1387 (2
( اردیبهشت 1387 (1
( اسفند 1386 (2
( دی 1386 (1
( آبان 1386 (4
( مهر 1386 (1
( شهریور 1386 (2
( تیر 1386 (3
( خرداد 1386 (2
( اردیبهشت 1386 (4
( فروردین 1386 (3
( دی 1385 (1
( آبان 1385 (2
( مهر 1385 (4
( شهریور 1385 (6
( مرداد 1385 (5
( تیر 1385 (7
( خرداد 1385 (4


       Today :      
       Yesterday  
        All :            


Designer : Kavir