تبلیغات
کویر تشنه ی باران

 

       یک شب به یاد ماندنی                                                                                          


 

سلام

خاطره ی امشب را بدلیل تاثیر بسیار شدید آن بر من می نویسم

نمیتونم چیزی که شنیدم و حس کردم را توصیف کنم

توصیف ناشدنی است

ولی می تونم تاثیر آن را بر خودم بنویسم

خیلی چیز ها قابل انتظار نیستند

...

۲/۴، ۶/۸ ، ۴/۴ و ...

چکار میخواد بکنه ؟

یک مشت ریتم های خشک و بی روح

خیلی زحمت بکشه یکم سریع تر اجراش میکنه

مگه غیر از اینه ؟
تصنیف در دستگاه چهارگاه که نیست

آواز دشتی ام که نمیخواد بزنه

چی می خواد بگه ؟
صد صدو بیست و پنچ ، یکصدو بیست و پنچ
Smiley

خنده داره میشه واسه همه

بدم که نیست

خیلی ها میان که بخندن

یکمم دست بزنن

...

منم که مثل همیشه

ناراحت میشم از اینکه یه عده اصلا واسه چیزای دیگه اینجان

...

داره شروع میشه

اه

چرا اینطوری میکنه

این ادا ها چیه

حالا اگه تار میزد میگفتیم بد جور رفته تو حس

...

شاید یک دقیقه نشده بود که شدید از درون شرمنده شدم که چرا اینطوری فکر کردم

باید ببینید و بشنوید

توصیف کردنی نیست

فقط بگم که میون اجرا

من حس میکردم اینجا نیستم

یا اینکه حس می کردم نوا ها اینقدر عمیق هستند که نمی شود ریشه شان را دید

و تا عمق وجود من نفوذ می کنند

حس دارند

حسی بسیار عمیق

ولی زبانشان در عین سادگی پیچیده است

روح دارند

ریز ، تند ، بم ، زیر ، خشک ، خشن ، نرم ، آروم ، سکوت ، ...

غم ، شادی ، زندگی ، حرکت ، باران ، عشق ، خاک ، آسمان ، فضا ، بعد ، زمان ، خیال و ...

شاید اگر بخوام ادامه بدهم باید چندین و چند سطر فقط کلمه بنویسم

کلمه هایی که پشت هر کدومشون هزاران سطر حرف ناگفته و مفهوم عمیق هست

...

چیزی که من امشب شنیدم و دیدم فوق العاده بود

تصنیف چهار گاه نبود

اما همه ی پرده های خشک و چارچوب هایی زمینی را دریده بود

ساز بود ، حرف میزد ، حس انتقال می داد ، غم ، شادی ...

من نمیدونم چی بود

اینقدر اطلاعات ندارم

ولی چیزی که شنیدم غیر قابل تصور بود

و باورتون نمیشه

همه ی این نوا ها از یک تمبک بیرون کشیده شد

و به سر پنجه ی استاد نوید افقه

...

دوست داشتم شما را در حسی که داشتم شریک کنم

می دونم که مثل همیشه در بیان نا توانم

ولی باید دید و شنید تا درک کرد .

...


 

  یکشنبه 24 اردیبهشت 1385                                                    نظرات ()

*****************************

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
E-Mail


My photos :

 

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Vahid.Hm. Make your own badge here.


Links:Archive :  

( اردیبهشت 1388 (1
( آبان 1387 (1
( شهریور 1387 (2
( اردیبهشت 1387 (1
( اسفند 1386 (2
( دی 1386 (1
( آبان 1386 (4
( مهر 1386 (1
( شهریور 1386 (2
( تیر 1386 (3
( خرداد 1386 (2
( اردیبهشت 1386 (4
( فروردین 1386 (3
( دی 1385 (1
( آبان 1385 (2
( مهر 1385 (4
( شهریور 1385 (6
( مرداد 1385 (5
( تیر 1385 (7
( خرداد 1385 (4


       Today :      
       Yesterday  
        All :            


Designer : Kavir