تبلیغات
کویر تشنه ی باران

 

       کویر ...                                                                                          


 

کویر تشنه ی باران است

ببار بر من مهربان بارانم

ببار

کویر در انتظار باران است

کویر هیچ وقت سیراب نمی شود

کویر بعضی شب ها گریه می کند

کویر بعضی روزها دلتنگ می شود

کویر همیشه دوستت دارد

همیشه

...

خوب من

مهربانم

بارانم

دوستت دارم

 

 

 

 

 

با تشکر از نازنین عزیز


 

  سه شنبه 16 خرداد 1385                                                    نظرات ()

*****************************

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
E-Mail


My photos :

 

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Vahid.Hm. Make your own badge here.


Links:Archive :  

( اردیبهشت 1388 (1
( آبان 1387 (1
( شهریور 1387 (2
( اردیبهشت 1387 (1
( اسفند 1386 (2
( دی 1386 (1
( آبان 1386 (4
( مهر 1386 (1
( شهریور 1386 (2
( تیر 1386 (3
( خرداد 1386 (2
( اردیبهشت 1386 (4
( فروردین 1386 (3
( دی 1385 (1
( آبان 1385 (2
( مهر 1385 (4
( شهریور 1385 (6
( مرداد 1385 (5
( تیر 1385 (7
( خرداد 1385 (4


       Today :      
       Yesterday  
        All :            


Designer : Kavir