تبلیغات
کویر تشنه ی باران

 

       یک دوست                                                                                          


 

یک دوست خوب دوباره اینجاست

با همه ی آزادی اش

با همه ی شور و نشاط و زنده بودنش

با همه ی صفای باطن و پاکی روحش

...

 

وقتی که زمان مقهور استواری خاطره ها شد

وقتی که پاییز شد

زمستان شد

بهار هم رفت

و برگ های دفتر انتظار رو به نیستی نهاد

گل مریم دوباره جوانه زد

در گرماگرم آتشین تابستان

به گرمی و شور دوست داشتن یک دوست

و به شیرینی خنده هایش

در سالروز اولین دیدار

فرخنده باد و پاینده

...

هرچه که انتظار نقش غصه بر روحم زده بود

به لبخندت زدوده شد

باشد که همیشه شادمان ببینمت

دوست خوبم

خوشحالم که اینجا هستی

پس از این همه انتظار

پس از این همه فاصله

،

بازگشتت گرامی


 

  دوشنبه 12 تیر 1385                                                    نظرات ()

*****************************

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
E-Mail


My photos :

 

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Vahid.Hm. Make your own badge here.


Links:Archive :  

( اردیبهشت 1388 (1
( آبان 1387 (1
( شهریور 1387 (2
( اردیبهشت 1387 (1
( اسفند 1386 (2
( دی 1386 (1
( آبان 1386 (4
( مهر 1386 (1
( شهریور 1386 (2
( تیر 1386 (3
( خرداد 1386 (2
( اردیبهشت 1386 (4
( فروردین 1386 (3
( دی 1385 (1
( آبان 1385 (2
( مهر 1385 (4
( شهریور 1385 (6
( مرداد 1385 (5
( تیر 1385 (7
( خرداد 1385 (4


       Today :      
       Yesterday  
        All :            


Designer : Kavir