تبلیغات
کویر تشنه ی باران

 

       این روز ها                                                                                          


 

این روزها اینگونه ام ، ببین :

 

از بس که به دیوارهای فولادی ناخن کشیده ام

همه ی سر انگشتان روحم زخمی شده اند

 

از بس که به درهای بسته مشت زدم

دستانم بی حس شده اند

 

و از بس که به ماه خیره شده ام

چشمانم تار می بینند

 

ولی هنوز شعله ی امید در من روشن است !

،

مرهمی است بر  سر انگشتان روحم

و قدرتی دوچندان در گره مشت هایم

و سویی در چشمانم

 

و همه را تو به من ارزانی می کنی

مهربانم .


 

  شنبه 24 تیر 1385                                                    نظرات ()

*****************************

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
E-Mail


My photos :

 

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Vahid.Hm. Make your own badge here.


Links:Archive :  

( اردیبهشت 1388 (1
( آبان 1387 (1
( شهریور 1387 (2
( اردیبهشت 1387 (1
( اسفند 1386 (2
( دی 1386 (1
( آبان 1386 (4
( مهر 1386 (1
( شهریور 1386 (2
( تیر 1386 (3
( خرداد 1386 (2
( اردیبهشت 1386 (4
( فروردین 1386 (3
( دی 1385 (1
( آبان 1385 (2
( مهر 1385 (4
( شهریور 1385 (6
( مرداد 1385 (5
( تیر 1385 (7
( خرداد 1385 (4


       Today :      
       Yesterday  
        All :            


Designer : Kavir